ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เว็บไซต์Travelpattaniนี้ให้บริการแก่คุณที่ใช้("ผู้ใช้")โดยมีเงื่อนไขที่ได้ยอมรับตามข้อกำหนดเงื่อนไขและประกาศที่ระบุไว้และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีอาจปรับเปลี่ยนเนื้อหาหรือรูปแบบของเว็บไซต์นี้หรือหยุดการทำงานของเว็บไซต์นี้ตามดุลยพินิจของตนเองและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเมื่อเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมด
Travelpattaniอ้างอิงถึงหน่วยงานใดๆภายใต้การควบคุมทั่วไปของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

การใช้งานเว็บไซต์
ผู้ใช้ตกลงที่จะใช้เว็บไซต์นี้ตามที่อนุญาตโดยกฎหมายของท้องถิ่นรัฐและรัฐบาลกลางนอกจากนี้ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่: 1)เปลี่ยนแปลงทำลายหรือทำให้เสียหายซึ่งระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายซอฟต์แวร์เว็บไซต์โปรแกรมเอกสารหรือข้อมูลที่อยู่ในนั้นของTravelpattaniโดยรู้เท่าทันและไม่ได้รับอนุญาต2)ใช้เว็บไซต์นี้ดำเนินการหรือพยายามที่จะดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมใดๆหรือเรียกร้องการทำงานของกิจกรรมใดๆที่ต้องห้ามตามกฎหมายการกระทำใดๆโดยผู้ใช้ที่มีผลเป็นการปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของผู้ใช้อื่นหรือTravelpattaniจะถูกถือว่าเป็นการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

การตรวจสอบดูแลการใช้งาน
เมื่อใช้ระบบนี้ผู้ใช้ยอมรับอย่างชัดเจนต่อการตรวจสอบดูแลตลอดเวลาผู้ใช้จะได้รับการแนะนำเพิ่มเติมว่าผู้ดูแลระบบอาจจัดการกับหลักฐานของความผิดทางอาญาที่ได้พบในระหว่างการตรวจสอบดังกล่าวให้เหมาะสมตามเจตนารมณ์อีกด้วยถ้าผู้ใช้ไม่ยินยอมต่อการตรวจสอบผู้ใช้ควรออกจากระบบนี้เสียในตอนนี้