มหรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2561

ระยะเวลา :
25 ก.พ. 2018 - 5 มี.ค. 2018
ช่วงเวลา :
08.00-24.00

สถานที่จัดกิจกรรม :
บริเวณด้านหน้าศาลเจ้าเล่งจูเกียง

ช่องทางการติดต่อ :
Phone073-460115

มหรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2561

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ มูลนิธิเทพปูชนียสถาน สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน กำหนดจัดงาน “มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน : กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2561 ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

(1) งานเทศกาลสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี 

(2) การแข่งขันสิงโตเสาดอกเหมย

(3) การประกวดมโนราห์

(4) พิธีลุยน้ำ – ลุยไฟ

(5) การหามเกี้ยวมหามงคล

(6) การจำหน่ายอาหารพื้นเมือง 3 วัฒนธรรม/การออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)

(7) นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ