เทศกาลแห่พระลุยไฟศาลเจ้าเล่าเอี๊ยะก๋ง

ระยะเวลา :
28 ก.พ. 2018 - 4 มี.ค. 2018
ช่วงเวลา :
08.00-17.00

สถานที่จัดกิจกรรม :
ศาลเจ้าเล่าเอี๊ยะก๋ง

ช่องทางการติดต่อ :
Phone093-5806115

เทศกาลแห่พระลุยไฟศาลเจ้าเล่าเอี๊ยะก๋ง

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและอีกหนึ่งความเชื่อของพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดปัตตานีที่สืบต่อทางวัฒนธรรมกันมายาวนาน โดยทุกปีในวันแรม 2 ค่ำ เดือน 3 หรือขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1 ของศาลเจ้าเล่าเอี๊ยะก๋งจะมีการจัดงานประเพณีสมโภชองค์เทพเจ้าเล่าเอี๊ยะก๋ง เพื่อระลึกถึงการลอยทะเลมาขึ้นฝั่งขององค์พระ ในงานจะมีการแบกเกี้ยวหามองค์พระที่ประดิษฐานในศาลเจ้าเพื่อลุยน้ำลุยไฟเป็นการภายในศาลเจ้าตี่ฮู้อ่องเอี๊ยะ แสดงถึงปาฏิหาริห์ความศักดิ์สิทธิ์ และความอัศจรรย์ขององค์พระ