สถานีตำรวจ 191

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติปัตตานี 192

สถานีดับเพลิง 199

สายด่วนนายกรัฐมนตรี 1111

สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 1133

ตำรวจท่องเที่ยว 1155

สายด่วน สคบ. 1166

แจ้งข้อขัดข้องในการใช้โทรศัพท์ 1177

ตำรวจทางหลวง 1193

ศูนย์ประชาบดี 1300

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 1341

ศอ.บต. 1342

สายด่วน อย. 1556

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี 1567

ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลปัตตานี 1669

สายด่วนสันติสุขถาวร 1880