พลับพลาที่ประทับรัชกาลที่ 7

สถานที่ท่องเที่ยว

โบราณสถาน


เวลาทำการ

8:00 - 16:00

ที่จอดรถ
ที่พัก
ห้องน้ำ
ของฝาก
ผู้พิการ
ร้านอาหาร
อินเตอร์เนต

เบอร์โทรติดต่อ :

073460115

ค่าเข้า :

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

พิกัด :

6.730589,101.095079

ที่อยู่ :

พลับพลาที่ประทับรัชกาลที่7 อยู่ห่างจากตัวเมืองปัตตานีประมาณ 26 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 42 ตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์

คำแนะนำ :

แต่งกายสุภาพ

พลับพลาที่ประทับรัชกาลที่ 7

พลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ 7 คณะดาราศาสตร์ชาวอังกฤษและเยอรมัน คำนวนว่า พื้นที่จังหวัดปัตตานีสามารถมองเห็นสุริยุปราคาได้ชัดเจนกว่าที่จังหวัดอื่นๆ จึงกราบบังคมทูลเชิญรัชกาลที่ 7 เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร นักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษเตรียมการติดตั้งกล้องและอุปกรณ์ บริเวณสนามหญ้าไกล้ศาลารัฐบาลมณฑลปัตตานี นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันเตรียมการติดตั้งกล้องและอุปกรณ์บนภูเขาหลังที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ โดยมณฑลปัตตานีได้สร้างพลับพลาไว้เพื่อเป็นที่ปรับทับของรัชกาลที่ 7 ทั้งที่อำเภอโคกโพธิ์และอำเภอเมืองปัตตานี และพระองค์ได้เสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาทั้งสองแห่ง เมื่อวันที่ 9 พฤษจิกายน พ.ศ. 2472 แต่อำเภอโคกโพธิ์วันนั้นท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่สามารถมองเห็นสุริยุปราคาได้ พระองค์จึงได้เสด็จมาทอดพระเนตรที่เมืองปัตตานี

พลับพลาที่ประทับรัชกาลที่7 อยู่ห่างจากตัวเมืองปัตตานีประมาณ 26 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 42 ตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์