วังพิพิธภักดี

สถานที่ท่องเที่ยว

โบราณสถาน


เวลาทำการ

9:00 - 16:00 (ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอเข้าชม)

ที่จอดรถ
ที่พัก
ห้องน้ำ
ของฝาก
ผู้พิการ
ร้านอาหาร
อินเตอร์เนต

เบอร์โทรติดต่อ :

(ไม่พบข้อมูล)

ค่าเข้า :

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

พิกัด :

6.702986,101.618717

ที่อยู่ :

วังพิพิธภักดี ตั้งอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอสายบุรี ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

คำแนะนำ :

แต่งกายสุภาพ

วังพิพิธภักดี

เป็นอาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นเรือนหอ ของพระพิพิธภักดี ผู้สืบสกุลเจ้าเมืองยะหริ่ง เป็นบุตรคนโตของพระยาพิพิธเสนามาตย์ ได้แต่งงานกับหลานสาวพระยาสุริยสุนทรบวรภักดี เจ้าเมืองสายบุรีจึงได้สร้างวังพิพิธภักดีเป็นเรือนหออยู่ใกล้ๆกับวังสายบุรี

ที่นี่มีสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิธิพลจากตะวันตก ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าเมืองสายบุรีในอดีตเป็นเมืองท่าค้าขายกับพ่อค้าชาวต่างชาติโดยเฉพาะชายยุโรปด้วยเหตุนี้สถาปัตยกรรมของชาวตะวันตกจึงถูกนำมาผสมผสานกับสถาปัตยกรรมของท้องถิ่นได้อย่างกลมกลืนสวยงาม