ชุมชนท่องเที่ยวยะหริ่ง

สถานที่ท่องเที่ยว

ชุมชน


เวลาทำการ

08.00

ที่พัก
ห้องน้ำ
ของฝาก
ร้านอาหาร

เบอร์โทรติดต่อ :

073-460115

ค่าเข้า :

-

พิกัด :

6.620891,101.672687

ที่อยู่ :

หมู่ 2 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

คำแนะนำ :

000000

ชุมชนท่องเที่ยวยะหริ่ง

มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม ที่สำคัญ คือวังยะหริ่ง ที่สร้างขึ้นตอนปลายสมัยรัชกาลที่ 5 แต่ยังคงมีความสมบูรณ์อยู่ ก่อสร้างเป็นเรือนไม้สไตล์ยุโรป ผสมผสานศิลปกรรมพื้นเมืองและชวา แซมประดับด้วยลวดลายฉลุ ผนวกกับเครื่องโถ ถ้วย ชาม ที่มีการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีรวมถึงการทอผ้าลายปัตตานี ที่ยังมีให้เห็นที่นี้อีกด้วย นอกจากสถาปัตยกรรมและอาคารก่อสร้างแล้ว ชุมชนแห่งนี้ยังเป็นที่อาศัยของ “ขาเดร์ แวเด็ง”ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งมีพื้นเพอยู่ในยะหริ่ง และมีความ