ศาลหลักเมืองปัตตานี

สถานที่ท่องเที่ยว

โบราณสถาน


เวลาทำการ

8:00 - 16:00

ที่จอดรถ
ที่พัก
ห้องน้ำ
ของฝาก
ผู้พิการ
ร้านอาหาร
อินเตอร์เนต

เบอร์โทรติดต่อ :

(ไม่พบข้อมูล)

ค่าเข้า :

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

พิกัด :

6.868834,101.252496

ที่อยู่ :

ศาลหลักเมืองตั้งอยู่บริเวณสะพานศักดิ์เสนีย์ ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด ริมฝั่งแม่น้ำปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

คำแนะนำ :

แต่งกายสุภาพ

ศาลหลักเมืองปัตตานี

ศาลแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองปัตตานีและนักท่องเที่ยวที่แวะไปเที่ยว มักจะพากันไปสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้มีความสุขความเจริญ ปัจจุบันได้มีการบูรณะปรับภูมิทัศน์ได้สวยงาม สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2494 สมัยพระยารัตนภักดีเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นศาสนสถานที่เป็นผลมาจากความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ แม้ว่าปัตตานีในปัจจุบันไม่มีผู้นับถือศาสนาพราหมณ์โดยตรง แต่ด้วยความเชื่อและประเพณีบางอย่างที่ยังเกี่ยวข้องกับพิธีพราหมณ์ จึงได้มีการก่อสร้างศาลและเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2496 เวลา 9 นาฬิกา 28 นาที สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ญาโณทัย) วัดสระเกศ เป็นผู้ให้พระฤกษ์ดวงเมือง จังหวัดปัตตานี