วังหนองจิก

สถานที่ท่องเที่ยว

โบราณสถาน


เวลาทำการ

(ไม่มีข้อมูล)

ที่จอดรถ
ที่พัก
ห้องน้ำ
ของฝาก
ผู้พิการ
ร้านอาหาร
อินเตอร์เนต

เบอร์โทรติดต่อ :

089 736 2749

ค่าเข้า :

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

พิกัด :

6.844425,101.177093

ที่อยู่ :

การเดินทาง วังหนองจิก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดปัตตานีประมาณ 9 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 42 เลี้ยวขวาไปประมาณ 100 เมตร

คำแนะนำ :

โปรดแต่งกายให้สุภาพ

วังหนองจิก

วังหนองจิก เป็นบ้านพักของเจ้าเมืองหนองจิกในสมัยเจ็ดหัวเมืองซึ่งมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งคงเหลือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่าสร้างมาก่อนปีพ.ศ. 2437 สมัยเจ้าเมืองหนองจิก (ทัด ณ สงขลา) จนถึงเจ้าเมืองคนสุดท้าย คือ พระยาเพชราภิบาลนฤเบศร์วาปีเขตมุจลินทร์นฤบดินทร์ สวามิภักดิ์ (พวง ณ สงขลา) เป็นผู้อยู่อาศัยในวังนี้ วังหนองจิกล้อมรอบด้วยกำแพงวังแถบซุ้มประตูแบบสถาปัตยกรรมจีน ภายในบริเวณวังมีบ่อน้ำแผ่นอิฐที่เหลืออยู่เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์และท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรม