Pattani Travel จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมประเพณี วิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี ภายในแนวคิด ปัตตานี...มั่นใจ เที่ยวได้ทุกวันเป็นการส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักแหล่งท่องเที่ยวและรับทราบกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆมากยิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจการเดินทาง ธุรกิจร้านอาหารและท่องเที่ยวชุมชนได้ คำว่า ปัตตานี มาจากคำภาษามลายู ปาตานี (Patani, ڤتنا) ซึ่งมาจากคำว่า Pata Ini ("ชายหาดแห่งนี้”) "ปะฏานี"ในภาษาอาหรับ แปลว่า นักปราชญ์ ในภาษาบาลี สันสกฤต    "ปตานี" แปลว่าหญิงที่เป็นใหญ่ ตราประจำจังหวัด ปืนใหญ่นางพญาตานี ปืนพญาตานีนี้มีอายุประมาณ ๔๐๐ ปี หล่อขึ้นที่จังหวัดปัตตานี นับเป็นมรดกล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของชาวปัตตานีมาแต่สมัยโบราณ ปืนกระบอกนี้จัดอยู่ในประเภทปืนทองซึ่งเป็นปืนที่มีค่ามากกว่าปืนเหล็กซึ่งปืนพญาตานีหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกชบา เป็นพืชมีดอกในสกุล Hibisceae วงศ์ Malvaceae เป็นพืชพื้นเมืองในเอเชียตะวันออก ชาวโอรังอัสลีในรัฐเประก์ มาเลเซีย ใช้เปลือกรากแช่ในน้ำข้ามคืนและดื่มขณะท้องว่างเพื่อรักษาฝี "เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้"